↑ Επιστροφή σε Δραστηριότητες τάξεων

Τάξη Ε’

Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, στοπλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας κατά της Βίας στο Σχολείο, οι Ε΄& ΣΤ΄ υλοποίησαν, δίωρη βιωματική δραστηριότητα με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό με την καθοδήγηση εμψυχωτών της ΜΚΟ PRAKSIS.