↑ Επιστροφή σε Λειτουργία σχολείου

Διδακτικό προσωπικό

1 ΛΙΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Διευθυντής (ΠΕ70)
2 ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΩ Α΄τάξη (ΠΕ70)
3 ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Β΄τάξη (ΠΕ70)
4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Γ΄τάξη (ΠΕ70)
5 ΒΑΓΟΥΡΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ΄τάξη (ΠΕ70)
6 ΓΙΟΛΤΖΙΚΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Ε΄τάξη (ΠΕ70)
7 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤ΄τάξη (ΠΕ70)
8 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ολοήμερο (ΠΕ70)
9 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΤΟΡΑ Φυσική Αγωγή (ΠΕ11)
10 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ   ΦΡΥΝΗ Αγγλική γλώσσα (ΠΕ06)
11 ΒΑΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Γερμανική γλώσσα (ΠΕ07)
12 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ Μουσική (ΠΕ16)
13
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Πληροφορική (ΠΕ19)
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Θεατρική αγωγή (ΠΕ32)
15 ΓΚΑΛΚΙΝ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Εικαστικά (ΠΕ08)