↑ Επιστροφή σε Λειτουργία σχολείου

Ώρες συνεργασίας

« Ημέρες συνεργασίας εκπαιδευτικών – γονέων»

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου θα δέχονται για συνεργασία τους γονείς στις ώρες 13:15-14:00 τις παρακάτω  ημέρες:

Μήλιου Β., (Α΄τάξη) την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα

Πέτρου Αγγ., (Β΄τάξη) την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα

Σιδηρόπουλου Ολ, (Γ΄τάξη) την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα

Βαγουρδή Αγγ. (Δ΄τάξη) την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα

Γιολτζικνός Ν., (Ε΄τάξη) κάθε Τετάρτη

Μάστορας Κων, (ΣΤ΄τάξη) κάθε Παρασκευή

Τσομπανίδου Ευφ., κάθε Δευτέρα

Υψηλάντου Θ., κάθε Τρίτη