↑ Επιστροφή σε Λειτουργία σχολείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018
   9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ : A1 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: 14 ΣΥΝ ΤΑΞΗ : A2 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΥΝ ΤΑΞΗ : Β1 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: 18 ΣΥΝ ΤΑΞΗ : Β2 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΥΝ ΣΥΝ.  ΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 1324/11-05-2016
ΔΑΣΚ: ΜΗΛΙΟΥ Β. ΔΑΣΚ: ΔΑΣΚ: ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓ. ΔΑΣΚ:
Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π
ΓΛΩΣΣΑ 1η-2η 1η-2η 1η-2η 1η-2η 9 0 1η-2η 1η-2η 1η-2η 1η-2η 9 0 9
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 0 3η-4η 5 0 5
ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛ. 4 0 4 0 4
ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 0 2 0 2
ΜΟΥΣΙΚΗ 1 0 1 0 1
ΘΕΑΤΡ ΑΓΩΓΗ 1 0 1 0 1
ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 3 0 3 0 3
ΑΓΓΛΙΚΑ 1 0 1 0 1
ΕΥΕΛ. ΖΩΝΗ – ΒΙΩΜ. ΔΡΑΣΕΙΣ 2η-3η 3 0 3 0 3
Τ.Π.Ε. 1 0 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ 6 6 6 6 6 30 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 30 0 0 0 0 0 0 30
ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ : Γ1 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: 11 ΣΥΝ ΤΑΞΗ :Γ2 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΥΝ ΤΑΞΗ : Δ1 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: 11 ΣΥΝ ΤΑΞΗ : Δ2 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΥΝ ΣΥΝ.  ΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 1324/11-05-2016
ΔΑΣΚ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛ. ΔΑΣΚ: ΔΑΣΚ:ΒΑΓΟΥΡΔΗ ΑΓΓ. ΔΑΣΚ:
Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 0 2 0 2
ΓΛΩΣΣΑ 1η-2η 3η-4η 1η-2η 1η-2η 8 0 1η-2η 1η-2η 1η-2η 1η-2η 8 0 8
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 0 4 0 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 0 2 0 2
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. 2 0 2 0 2
ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 0 1 0 1
ΜΟΥΣΙΚΗ 1 0 1 0 1
ΘΕΑΤΡ ΑΓΩΓΗ 1 0 1 0 1
ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 3 0 3 0 3
ΑΓΓΛΙΚΑ 3 0 3 0 3
ΕΥΕΛ. ΖΩΝΗ – ΒΙΩΜ. ΔΡΑΣΕΙΣ 2 0 2 0 2
Τ.Π.Ε. 1 0 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ 6 6 6 6 6 30 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 30 0 0 0 0 0 0 30
ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ : Ε1 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: 12 ΣΥΝ ΤΑΞΗ : Ε2 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΥΝ ΤΑΞΗ :ΣΤ1 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: 17 ΣΥΝ ΤΑΞΗ :ΣΤ2 ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΥΝ ΣΥΝ.  ΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 1324/11-05-2016
ΔΑΣΚ:ΓΙΟΛΤΖΙΚΝΟΣ ΝΙΚ. ΔΑΣΚ: ΔΑΣΚ:ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝ. ΔΑΣΚ:
Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1 0 1 0 1
ΓΛΩΣΣΑ 1η-2η 1η-2η 3η-4η 7 0 1η-2η 1η-2η 1η-2η 7 0 7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 0 4 0 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 0 3 0 2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 0 1 0 2
ΦΥΣΙΚΑ 3 0 3 0 3
ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ 1 0 1 0 1
ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 0 1 0 1
ΜΟΥΣΙΚΗ 1 0 1 0 1
ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 2 0 2 0 2
ΑΓΓΛΙΚΑ 3 0 3 0 3
2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1η-2η 2 0 1η-2η 2 0 2
Τ.Π.Ε. 1 0 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ 6 6 6 6 6 30 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 30 0 0 0 0 0 0 30