↑ Επιστροφή σε Λειτουργία σχολείου

Ολοήμερο

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
      9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
Αριθμός μαθητών ανα τάξη και ώρα: Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ
1η και 2η ώρα 5 12 8 6 10 13 54
3η ώρα 5 12 7 5 10 11 50
ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υπεύθυνος λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος – σίτισης: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΟΛΤΖΙΚΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
13.15 – 13.20 ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η διδ. ώρα: 13.20 – 14.00 Όλα τα τμήματα σίτιση σίτιση σίτιση σίτιση σίτιση
14.00 – 14.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
2η διδ. ώρα: 14.15 – 15.00 1ο τμήμα ΤΑΞΕΙΣ: Α-Β Α-Β Α-Β Α-Β Α-Β
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία
2ο τμήμα ΤΑΞΕΙΣ: Γ-Δ Γ-Δ Γ-Δ Γ-Δ Γ-Δ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΛΙΑΜΠΑΣ ΛΙΑΜΠΑΣ ΓΙΟΛΤΖΙΚΝΟΣ ΒΑΓΟΥΡΔΗ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία
3ο τμήμα ΤΑΞΕΙΣ: Ε-ΣΤ Ε-ΣΤ Ε-ΣΤ Ε-ΣΤ Ε-ΣΤ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αγγλικά Αθλητισμός Αγγλικά Αγγλικά Αθλητισμός
4ο τμήμα ΤΑΞΕΙΣ:
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
15.00 -15.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3η διδ. ώρα: 15.15 – 16.00 1ο τμήμα ΤΑΞΕΙΣ: Α-Β-Γ-Δ Α-Β-Γ-Δ Α-Β-Γ-Δ Α-Β-Γ-Δ Α-Β-Γ-Δ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΓΙΟΛΤΖΙΚΝΟΣ ΒΑΓΟΥΡΔΗ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αγγλικά Αθλητισμός Εικαστικά Εικαστικά Εικαστικά
2ο τμήμα ΤΑΞΕΙΣ: Ε-ΣΤ Ε-ΣΤ Ε-ΣΤ Ε-ΣΤ Ε-ΣΤ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία Μελέτη – Προετοιμασία
3ο τμήμα ΤΑΞΕΙΣ:
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
4ο τμήμα ΤΑΞΕΙΣ:
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: