Δραστηριότητες τάξεων

Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Σχολείου την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00π.μ.-12:00μ., πρόκειται να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει με λεωφορείο

Τάξη Α’

Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Σχολείου την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00π.μ.-12:00μ., πρόκειται να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει με λεωφορείο  

Δες τη σελίδα »

Τάξη Β’

Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Σχολείου την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00π.μ.-12:00μ., πρόκειται να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει με λεωφορείο

Δες τη σελίδα »

Τάξη Γ’

Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Σχολείου την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00π.μ.-12:00μ., πρόκειται να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει με λεωφορείο

Δες τη σελίδα »

Τάξη Δ’

Οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του Σχολείου την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00π.μ.-12:00μ., πρόκειται να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει πεζή.

Δες τη σελίδα »

Τάξη Ε’

Οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του Σχολείου την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00π.μ.-12:00μ., πρόκειται να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει πεζή.

Δες τη σελίδα »

Τάξη ΣΤ’

Οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του Σχολείου την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, τις ώρες 10:00π.μ.-12:00μ., πρόκειται να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει πεζή.

Δες τη σελίδα »